Muudatused, mis jõustuvad ettevõtete sõidukite maksustamisel alates 01. jaanuarist 2018

Kaob kilomeetripõhine arvestus ja asendub kilovatipõhise arvestusega

Uuest aastast jõustuva tulumaksuseaduse muudatuste kohaselt ei sõltu edaspidi erasõitude maksumus mitte läbitud erasõidukilomeetritest, vaid sõiduauto võimsusest. Ainsaks võimaluseks erasõitude deklareerimiseks jääb kilovatipõhine maksubaasi arvestus. Seda olenemata sellest kui palju erasõite ettevõtte sõiduautoga tehti.

Kui tööandja võimaldab sõiduautot edaspidi erasõitudeks kasutada, siis on erisoodustuse deklareerimisel maksubaasiks 1,96€ kW kohta, aluseks võetakse liiklusregistris märgitud andmed. Selle tulemusena muutub alla 130kW võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind praegusest madalamaks ning üle 130 kW võimsusega sõiduautodel kõrgemaks. Üle viie aasta vanustel sõiduautodel arvestatakse madalamat maksubaasi, milleks on 1,47€ kW kohta.

Näiteks: võtame sõiduki, millel vanust alla 5a, võimsust 114 kW, erisoodustusmaksu hind on 1,96€ kW

Antud sõiduki puhul tuleb erisoodustusmaksu arvestamise baashinnaks 223,44€ (arvestatakse 114 x 1,96), millelt erisoodustuse tulumaks on 55,86€   (arvestatakse 223,44 x (20/80))  ja sotsiaalmaks 92,17€  ((223,44 + 55,86) x 0,33 ).

Kokku tuleb  antud sõidukilt tasuda  erisoodustusmaksu  148,03€  (55,86 + 92,17)

Millal ei tule maksta erisoodustuse maksusid?

Kui tööandja ei võimalda sõiduautot erasõitudeks kasutada, siis peab ta sellest teavitama Maanteeametit, kes teeb selle kohta liiklusregistrisse vastava märke, mis on avalik teave. Vaid töösõitudeks kasutatavate autode puhul peab tööandja tagama, et neid ei kasutata ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil ning Maksu- ja Tolliamet annab selle kohta välja soovitusliku juhendi. Kui liiklusregistris vastav märge puudub, siis loetakse sõiduauto segakasutuses olevaks.

Kui sõiduk on märgitud liiklusregistris ainult töösõitudeks kasutatava sõidukina, aga sellega tehakse siiski kasvõi üks erasõit, siis sellest hetkest kui sõidukit kasutati erasõiduks, peab järgnevat aastat kajastama kui segakasutuses olevat sõidukit  ning käibemaksu tohib ettevõte tagasi küsida 50% ulatuses.

Kui sõiduauto on liiklusregistrist ajutiselt kustutatud teatud perioodiks (võimalik 1 kuust kuni 24 kuuni), siis eeldatakse, et seda sõidukit ei kasutata ja seega ei teki kohustust selle perioodi eest tasuda erisoodustuse maksusid.

Kaubiku eratarbeks kasutamine

Segakasutuses olevate kaubikute (N1-kategooria tarbesõidukid) osas on antud  võimalus vabatahtlikult kasutada sõiduautodega sama kilovatipõhist erisoodustuse maksubaasi arvestuse alust. Kui seda võimalust kasutatakse, siis rakendub sama maksubaas ka käibemaksuarvestuses, kusjuures erisoodustuse maksubaas sisaldab käibemaksuarvestuse tarbeks ka käibemaksu.

Kehtestatakse erinorm N1 kategooria kaubikute, mille täismass ei ületa 3500 kg (näiteks Volkswagen Amorok, Porsche Cayenne) tehtavate erasõitude maksubaasi leidmiseks käibemaksuarvestuse tarbeks.

Nende sõidukite puhul on edaspidi  maksubaasiks (sisaldab käibemaksu) mitte erasõidu omahind, vaid erasõidu kilovatipõhine maksumus. Kaubikute korral kehtib see põhimõte üksnes juhul, kui ettevõte on vabatahtlikult otsustanud erisoodustuse maksubaasina kilovatipõhist arvestust. Näiteks 132 kW võimsusega segakasutuses oleva uuema kaubiku korral kuuluks lisaks erisoodustuse maksudele tasumisele kuus käibemaksu 43,12 EUR (132*1,96=258,72 ja 258,72:1.20*0,20)

Tagamiskohustus

Oluliseks muudatuseks võib pidada ka nn tagamiskohustuse sätestamist. Käibemaksukohustuslane, kes on sõiduauto soetamise või kasutamisega seotud kuludelt erandina sisendkäibemaksu maha arvanud 100%-liselt, peab eelnõu kohaselt tagama, et antud sõiduautot kasutatakse üksnes ettevõtluse tarbeks. Seletuskirjas viidatakse, et selle kohustuse täitmise viisi otsustab ettevõtja ise ja aktsepteeritakse nii sõidupäevikut kui ka elektroonilist GPS-sõidupäevikut ning Maksu- ja Tolliametilt on oodata soovituslikku juhendit.

Rentides ettevõtte sõidukid täisteenusrendi lepingu alusel, ei vabasta see ettevõtet sõiduki maksude tasumise kohustusest.