Rentest AS teenuste hinnakiri

Kehtiv alates 01.01.2016

Aegade broneerimine ja lisainfo: 13 500

Lepingu muudatused
Lepingu pikendamine perioodi lõpus tasuta
Lepingu muudatus (maksetähtaja muutmine, perioodi/läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, lepingus sisalduvate teenuste lisamine/eemaldamine, kindlustustingimuste muudatus jne.) 150,00
Ühekordselt osutatavad teenused
Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine (kuni 18″) 63,00
Rehvide hooajaline ladustamine 4 tk 20,00
Rehvide vahetus 4 tk (kuni 18″) 30,00
Rehvi remont ja vahetus 21,00
Sõiduauto masinpesu 12,00
Sõiduauto käsipesu väljast + sisepuhastus 35,00
Pirnivahetus koos pirniga (hõõgniit) 12,00
Mootoriõli täissünteetiline (1 liiter) 15,00
Mootoriõli lisamine 6,50
Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinn/Tartu/Pärnu 50,00
Kindlustusjuhtumi käsitlus (lisanduvad toiminguga seotud kulud) 40,00
Sõiduki visuaalne kontroll lepingu perioodi jooksul 30,00
Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt (lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud) 40,00
Asendusauto vastavalt asendusauto hinnakirjale
Muu
Lihtkirjalike volikirjade väljastamine tasuta
Notariaalne volikiri (lisandub notarikulu ja riigilõiv) 15,00
Kütusekaardi asendamine tasuta
Arve administreerimise tasu (teenuse/kauba arve esitatud Rentest ASi nimel ning tingimustel) 10,00
Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu juhul, kui nõude esitab kohtutäitur ja Rentest AS tasub 10,00
Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse 300,00

Teenustasud on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

Teenusete/kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas määratakse kokkuleppel.